Urban Design,Urban & Regional Planning
Conculting Engineers

طراحی جاده تندرستی شهر ممقان

 

  عنوان پروژه: طراحی جاده تندرستی شهر ممقان

   کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

   سال تهیه طرح: 1390

   وضعیت پروژه: مصوب

 

 

مهمترین هدف این طرح چنانچه از عنوان آن نیز برمی آید، توجه به فعالیتهای ورزشی و بدنی و ایجاد فضاهایی مناسب برای این امور می­باشند. اما از دیگر سو با توجه به بستر مناسب و طبیعت زیبای این محور نقش تفرجی آن نیز قابل اهمیت بوده است. محدوده طرح منطبق بر جاده­ای آسفالته به طول حدود یک کیلومتر است که حاشیه آن ساخت و سازی صورت نگرفته است و بخش مهمی از اراضی اطراف آن را باغات و مزارع در بر گرفته است.