Urban Design,Urban & Regional Planning
Conculting Engineers

طرح جامع شهر قره آغاج

  عنوان پروژه: طرح جامع شهر قره آغاج

  کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان آذبایجان شرقی

  سال تهیه طرح: 1388

  سال افق طرح: 1400

  وضعیت پروژه : مصوب

 

 

شهر قره آغاج با مساحتی بالغ بر 72 هکتار در مركز شهرستان چاراويماق است. این شهر در اواخر دهه هفتاد از شهرستان هشترود جدا گرديد و با مرکزیت شهر قره آغاج تبديل به شهرستان شد. بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1385، این شهر معادل 4892 نفر جمعیت داشته است. جمعیت پیش بینی شده برای افق طرح، 8614 نفر می­باشد. جمعیت برنامه ریزی برای توسعه شهر تا افق طرح 1397 ، 15449 نفر در قالب 106 هکتار پیش­بینی شده است.