Urban Design,Urban & Regional Planning
Conculting Engineers

طرح تفصیلی شهر رزن

   عنوان پروژه: طرح تفصیلی شهر رزن

   کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان همدان

   سال تهیه طرح: 1390

   سال افق طرح: 1400

   وضعیت پروژه : در دست تهیه

 

 

شهر رزن، به عنوان مرکز شهرستان رزن، در قسمت شمال شرقی استان همدان واقع شده است. این شهر با جمعیتی بالغ بر 13600 نفر و با مساحتی بالغ بر 366 هکتار ، از تراکم ناخالص جمعیتی 37 نفر در هکتار برخوردار است. جمعیت برنامه ریزی برای توسعه شهر، 28830 نفر و در محدوده ای به مساحت 373 هکتار پیش­بینی شده است.