Urban Design,Urban & Regional Planning
Conculting Engineers

طرح جامع شهر لنده

  عنوان پروژه: طرح جامع شهر لنده

  کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد

  سال تهیه طرح: 1387

  سال افق طرح: 1397

  وضعیت پروژه : مصوب

 

شهر لنده با مساحتی بالغ بر 388 هکتار و با جمعیتی در حدود 13000 نفر در شمال غربی شهرستان کهگیلویه واقع شده است. جمعیت شهر لنده در افق طرح جامع معادل 17026 نفر در نظر گرفته شده است.